Φορείς Απασχόλησης

Οι ακόλουθες επιχειρήσεις-εταιρείες αποτελούν εν δυνάμει φορείς απασχόλησης φοιτητών στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης σε αντικείμενα σχετικά με το γνωστικό τους πεδίο :

Φορείς απασχόλησης